برنامه اینستاگرام و فیسبوک شروع بررسی خود را راجع کاربران زیر سن قانونی شروع کرده است.در یک تغییر جدید در سیاست ها و قوانین این شبکه های اجتماعی ، فیسبوک و اینستاگرام شروع طوفانی در زمینه بستن اکانت کاربرانی که زیر سن قانونی این برنامه یعنی ۱۳ سال هستند را شروع کرده است.

قبلاً فیسبوک اکانت کاربرانی را که توسط یک کودک اداره می گردید حذف می کرد. اما الان این شبکه اجتماعی اکانت کابرانی را زیر سن قانونی هستند را حذف می کند حتی اگر این اکانت گزارش نشده باشد.
اکانت هایی که این برنامه به زیر سن قانونی بودن آنها و اینکه زیر ۱۳ سال هستند مشکوک شود از آنها می خواهد که قانونی بودن سن خود را از طریق مختلف ثابت کنند. البته این کمپانی از کاربران شناسنامه درخواست نمی کند ولی در صورتی که مشکوک شود شما باید از طریق روش های پیشنهادی این برنامه قانونی بودن سن خود را اثبات کنید.
البته فیسبوک این روش ها را از قبل داشته است و قرار شده این روش برای برنامه اینستاگرام پیاده سازی شود. خیلی از کاربران این شبکه اجتماعی عجله دارند که زودتر به این برنامه ملحق شوند و به همین دلیل این محدودیت ها برپا شده است. این قوانین جدید قطعاً بر روی ارزش این برنامه و همچنین تعداد کاربران تاثیر خواهد گذاشت.
در یکی از مستندهای منتشر شده در یکی از شبکه های آمریکا اشاره شد که باید تمام کاربران توجه شود و سن آنها مورد بررسی قرار گیرد تا کاربرانی که زیر سن قانونی هستند به این شبکه اجتماعی محلق نشوند.
البته برنامه فیسبوک قبلاً در زمینه این مسائل و کاربران زیر سن قانونی صحبت کرده است. این شرکت در بیانیه ای گفت : (( از زمانی که این برنامه منتشر شد تلاش های بسیاری در جلوگیری از ورود کاربران زیر سن قانونی شده البته اگر گزارشی هم در مورد اکانتی ارائه شود دقت بیشتری خواهد شد. ))
این خبر دلیل نمی شود تا اکانتی اتوماتیک حذف شود ولی اگر ثابت شود کاربری زیر سن قانونی و زیر سن ۱۳ سال باشد، مراجع قانونی به این موضوع ورود خواهند کرد.
ولی سوالی که وجود دارد این است که چرا این موضوع الان شروع شده است؟شاید جواب این موضوع دقت بیشتر اُرگان ها و مراجع قانونی به این شبکه اجتماعی است و بررسی موشکافانه پرونده های آنها باعث شده تا این برنامه این پروژه و قوانین را شروع کند.
فیسبوک تلاش کرده تا حد بین آزادی بیان و فضای امن مجازی را رعایت کند و هر فردی در این فضا بتواند به راحتی حرف های خود را بیان کند.