بعد از انتشار اینستاگرام برای اندروید های 2 - 2.1 - 2.3 اینبار نوبت به اندروید های تبلت که به اندروید کندوی عسل معروف است رسیده ایم . اندروید های 3 - 3.1 - 3.2 مخصوص تبلت های اندرویدی می باشد

However, what has really made Instagram popular is its social feature, which allows you to follow determined users to see which pictures they upload to the Internet at all times, or tag photos and find them through 'hashtags'. This way, it is very simple to follow a photographic trend and instantly glance the snapshots of users around the world.

اندروید نسخه ۳ و ۳٫۱ و ۳٫۲ یا کندوی عسل که مخصوص تبلت‌ها می‌باشد در فوریه ۲۰۱۱ (نسخه ۳)، مه ۲۰۱۱ (نسخه ۳٫۱)، ژوئیه ۲۰۱۱(نسخه ۳٫۲) معرفی شد.

::. دانلود برنامه ی اینستاگرام برای اندروید 2 به بالا .::

::. دانلود برنامه ی اینستاگرام برای اندروید 4 به بالا .::

ویژگی های اندروید 3 به بالا :

1 - جایگزینی تم رنگی آبی بجای سبز

2 - باز طراحی صفحه های خانگی و محل قرار گیری ابزارک ها

3 - مرگ دکمه های فیزیکی

4 - بهینه سازی قابلیت چند وظیفه ای

5 - نمونه ای تازه از چینش برنامه ها

محیط داخلی اندروید 3 - 3.1 - 3.2

دانلود برنامه اینستاگرام برای اندروید های 3 - 3.1 - 3.2

دانلود برنامه ی اینستاگرام برای اندروید های 3


دریافت برنامه با لینک مستقیم
حجم: 10 مگابایت
توضیحات: دانلود برنامه اینستاگرام نسخه ی 0-7-7 سیستم عامل اندروید 3.0


دریافت برنامه با لینک مستقیم
حجم: 16 مگابایت
توضیحات: دانلود برنامه اینستاگرام نسخه ی 0-20-7 سیستم عامل اندروید 3.0


دریافت برنامه با لینک مستقیم
حجم: 16.3 مگابایت
توضیحات: دانلود برنامه اینستاگرام نسخه ی 0-22-7 سیستم عامل اندروید 3.0دریافت برنامه با لینک مستقیم
حجم: 15 مگابایت
توضیحات: دانلود برنامه اینستاگرام نسخه ی 0-0-8 سیستم عامل اندروید 3.0


دریافت برنامه با لینک مستقیم
حجم: 17.3 مگابایت
توضیحات: دانلود برنامه اینستاگرام نسخه ی 0-1-8 سیستم عامل اندروید 3.0

دریافت برنامه با لینک مستقیم
حجم: 17.6 مگابایت
توضیحات: دانلود برنامه اینستاگرام نسخه ی 0-2-8 سیستم عامل اندروید 3.0


دریافت برنامه با لینک مستقیم
حجم: 17.5 مگابایت
توضیحات: دانلود برنامه اینستاگرام نسخه ی 1-3-8 سیستم عامل اندروید 3.0

دانلود برنامه ی اینستاگرام برای اندروید های 3.1


دریافت برنامه با لینک مستقیم
حجم: 17.2 مگابایت
توضیحات: دانلود برنامه اینستاگرام نسخه ی 0-4-8 سیستم عامل اندروید 3.1


دریافت برنامه با لینک مستقیم
حجم: 18.2 مگابایت
توضیحات: دانلود برنامه اینستاگرام نسخه ی 0-5-8 سیستم عامل اندروید 3.1


دریافت برنامه با لینک مستقیم
حجم: 16.5 مگابایت
توضیحات: دانلود برنامه اینستاگرام نسخه ی 1-5-8 سیستم عامل اندروید 3.1

دریافت برنامه با لینک مستقیم
حجم: 18.1 مگابایت
توضیحات: دانلود برنامه اینستاگرام نسخه ی 0-0-9 سیستم عامل اندروید 3.1


دریافت برنامه با لینک مستقیم
حجم: 16.5 مگابایت
توضیحات: دانلود برنامه اینستاگرام نسخه ی 1-0-9 سیستم عامل اندروید 3.1


دریافت برنامه با لینک مستقیم
حجم: 16.9 مگابایت
توضیحات: دانلود برنامه اینستاگرام نسخه ی 6-2-9 سیستم عامل اندروید 3.1


دانلود برنامه ی اینستاگرام برای اندروید های 3.2


دریافت برنامه با لینک مستقیم
حجم: 19.1 مگابایت
توضیحات: دانلود برنامه اینستاگرام نسخه ی 0-3-9 سیستم عامل اندروید 3.2دریافت برنامه با لینک مستقیم
حجم: 19.2 مگابایت
توضیحات: دانلود برنامه اینستاگرام نسخه ی 0-4-9 سیستم عامل اندروید 3.2دریافت برنامه با لینک مستقیم
حجم: 19.4 مگابایت
توضیحات: دانلود برنامه اینستاگرام نسخه ی 0-5-9 سیستم عامل اندروید3.2


دریافت برنامه با لینک مستقیم
حجم: 19.6 مگابایت
توضیحات: دانلود برنامه اینستاگرام instagram-9-5-5 جدید3.2


دریافت برنامه با لینک مستقیم
حجم: 24.2 مگابایت
توضیحات: دانلود اینستاگرام نسخه ی جدید 0-6-9 اندروید 3.2


دریافت برنامه با لینک مستقیم
حجم: 21.6 مگابایت
توضیحات: دانلود برنامه Downloading Instagram 9.6.5 اندروید3.2


دریافت برنامه با لینک مستقیم
حجم: 18.8 مگابایت
توضیحات: دانلود اینستاگرام  6-6-9 اندروید 3.2


دریافت برنامه با لینک مستقیم
حجم: 22.7 مگابایت
توضیحات: دانلود اینستاگرام نسخه ی جدید 0-7-9 اندروید 3.2


دریافت برنامه با لینک مستقیم
حجم: 23.3 مگابایت
توضیحات: دانلود اینستاگرام اندروید 3.2 نسخه 0-8-9


***