با این پست مشکل گوشی های لمسی قدیمی با اندروید های ( 2 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - به بالا ) را رفع کرده ایم و همچنین تمامی نسخه های موجود از اینستاگرام در جهان را قرار داده ایم لینک ها مستقیم و کاملا تست شده و سالم می باشند

دانلود برنامه اینستاگرام

برای شناختن اندروید گوشی لمسی خود و مشاهده ی جزئیات آنها به این پست بروید ابتدا نسخه ی اندروید گوشی خود را به خوبی بشناسید و ادامه ی این مطلب را ببینید
برنامه اینستاگرام برای اندروید های زیر موجود نمیباشد

دانلود اینستاگرام برای اندروید های 2 - 2.1 - 2.3 بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

دانلود برنامه اینستاگرام برای اندروید های 2 - 2.1 - 2.3

برنامه اینستاگرام برای اندروید های 3 - 3.1 - 3.2 بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

دانلود برنامه اینستاگرام برای اندروید های 3 - 3.1 - 3.2

برنامه اینستاگرام برای اندرویدهای 4 - 4.1 - 4.2 - 4.4 برروی تصویرکلیک کنید

دانلود برنامه اینستاگرام برای اندروید های 4 - 4.1 - 4.2 - 4.4


 دانلود برنامه اینستاگرام برای اندروید های 5 - 6 بر روی تصویر زیر کلیک کنید   .

دانلود تمامی نسخه های اینستاگرام برای اندروید

 دانلود برنامه اینستاگرام برای اندروید 7 بر روی تصویر زیر کلیک کنید   .

 دانلود برنامه اینستاگرام برای اندروید های 7

 دانلود برنامه اینستاگرام برای اندروید 8 بر روی تصویر زیر کلیک کنید   .

دانلود برنامه اینستاگرام برای اندروید های 8

دانلود اینستاگرام مخصوص اندروید 9 بر روی تصویر زیر کلیک کنید

دانلود تمامی نسخه های اینستاگرام برای اندروید
دانلود اینستاگرام برای اندروید 10 InstaGram Android

دانلود برنامه اینستاگرام فارسی

دانلود برنامه اینستاگرام فارسی

دانلـــود  بـرنــامـه  کـمـکـی  اوجــی  اینستــــاگـــرام  تـمـامـی  نسـخـه  هـا 

دانلود تمامی نسخه های برنامه اوجی اینستا OGinsta برای اندروید

دانلـــود  بـرنــامـه  کـمـکـی اینستــــاگـــرام پــــلاس  تـمـامـی  نسـخـه  هـا

دانلود برنامه های اینستاگرام پلاس
***