کاربران ایرانی با عضویت ۲۴ میلیونی در اینستاگرام رتبه هفتم کاربران فعال این شبکه اجتماعی را به خود اختصاص دادند.استاتیستا در این رابطه نوشت: کاربران آمریکایی با 110 میلیون عضو فعال در ژانویه 2018 رتبه اول  و برزیلی‌ها با 57 میلیون کاربر رتبه دوم را کسب کردند. اندونزیایی‌ها هم با 53 میلیون کاربر سوم شدند.

بر اساس آمار، اینستاگرام تا سپتامبر 2017 بیش از 800 میلیون عضو فعال داشته است.

#هشتگ اخبار اینستاگرام

برای خواندن بیوگرافی اینستاگرام کلیک کنید

کاربران ایرانی نیز با 24 میلیون عضو فعال رده هفتم جدول را به خود اختصاص دادند درحالی‌که با 46 میلیون عضو در تلگرام همچنان شماره یک هستند.

گفتنی است تلگرام نیز 180 میلیون عضو فعال ماهانه دارد.

مشاهده آماری کاربران کشورهای جهان در اینستاگرام

تعداد کاربران ایران در اینستاگرام

***