در سال ۲۰۱۶ ویژگی مرور عکس ها از طریق نقشه از اینستاگرام حذف شد. به همین ترتیب از آن پس دیگر، قادر به استفاده از این ویژگی نبودیم و نمی توانستیم پیش نمایشی از تمام عکس ها بسته به موقعیت مکانی دریافت کنیم.
اما این مسئله هم چیزی نیست که نتوان دوباره به آن دسترسی پیدا کرد. به لطف The Data Pack امکان مرور عکس ها بر اساس موقعیت مکانی دوباره فراهم می شود. تنها کافیست با حساب کاربری اینستاگرام خود وارد وبسایت www.thedatapack.com شوید تا امکان تماشای عکس هایتان بر اساس موقعیت مکانی در اختیارتان قرار بگیرید.

#هشتگ آموزش اینستاگرام

آموزش مرور عکس ها از طریق نقشه از اینستاگرام

البته گفتنی است که تنها عکس هایی در پیشنمایش The Data Pack قرار می گیرند که دارای موقعیت مکانی باشند. پس پیش از گرفتن پیشنمایش بهتر است به این موضوع توجه داشته باشید.

پاسخ به سوال شما در این صفحه