روند عضویت ایرانی‌ ها در رسانه‌ های اجتماعی با ۵ سال تأخیر از الگوی مشابه غربی تبعیت می کند». وی ذائقه ی مخاطب را به شدت متن گریز و به دنبال خلاصه خوانی و محتوای کوتاه توصیف کرده و افزوده این روند رو به رشد است.
اشاره به محتوای تفریحی و عمومی به عنوان محتوای غالب شبکه های اجتماعی، افزوده است گرایش شتابان مخاطبان به محتوای صوتی، تصویری و به ویژه عکس در قیاس با محتوای متنی، نشان از تغییر شدید ذائقه ی مصرف مخاطبان دارد. وی سبقت سریع اینستاگرام در مقایسه با دیگر شبکه های اجتماعی را گواه این موضوع عنوان کرده است.

رئیس مرکز توسعه ی فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید: «وبلاگ نویسی با اینکه از گسترش و نفوذ گذشته برخوردار نیست اما همچنان ظرفیت مناسبی برای ترویج محتوا خوانی کاربر است». وی کاربر داخلی استفاده کننده از خدمات بلاگ ها را از سرویس مشابه خارجی بی نیاز توصیف کرده است.
گسترش فعالیت های بازرگانی و تبلیغاتی، علی رغم تلاش مدیریت شبکه های اجتماعی اینستاگرام در بین کاربران ایرانی حاکی از تغییر مسیر بخشی از فعالیت اقتصادی فضای مجازی به مسیر های غیر رسمی است.
به گفته ی وی، فضای مجازی برای کاربران ایرانی در حال تغییر کاربری از «تابلو اعلانات» به «محیطی برای زیست» است. با توجه به رشد چند ده برابری مصرف پهنای باند موبایل، گسترش شبکه های موبایلی بیشتر از گذشته خواهد بود.
بسیاری از شبکه های اجتماعی داخلی در بعضی موارد دچار همان آسیب های فرهنگی مشابه شبکه های اجتماعی خارجی هستند.
برخی شبکه های اجتماعی ایرانی مثل کلوب،آپارات و لنزور در حوزه ی شبکه های اجتماعی توانسته اند برند قابل قبولی در این حوزه ایجاد کنند.