آندرس اینیستا یکی از فوتبالیست های مشهور اسپانیایی و کاپیتان تیم باسلونا بوده است که البته طرفداران فوتبال نیز به خوبی با او آشنایی دارند. از سوی دیگر شخصی عادی نیز با همین نام در مادرید زندگی می کند و در شبکه اجتماعی اینستاگرام، صاحب اکانت @ainiesta است.
بر اساس گفته های اینیستایی که در مادرید زندگی می کند، اکانت اینستاگرام وی در روز پنج شنبه به حالت تعلیق درآمده. آن هم به علت نقض مقررات اینستاگرام.
آنچه موضوع را جالب تر می کند اینکه حساب کاربری این شخص به سرعت از دسترس خارج گشته و اذعان می شود قرار بوده به آندرس اینیستای فوتبالیست تعلق گیرد. پس از آن، شخص عادی که نامش با نام فوتبالیست مشهور یکی است، این خبر را در وب سایت Medium به اشتراک گذاشت.

اینستاگرام اینیستا

پس از منتشر شدن این موضوع در Medium، اینستاگرام حساب کاربری این شخص را به حالت عادی درآورده و محتوای آن را نیز بازگردانی کرده است. از سوی دیگر اینیستای فوتبالیست نیز همچنان با حساب کابری @andresiniesta8 به کار خود ادامه خواهد داد؛ اکانتی که اکنون دارای بیش از 23 میلیون دنبال کننده است.

اینستاگرام اندرس اینیستا

گاهی شبکه های اجتماعی حساب کاربری افرادی که در واقع سعی دارند خودشان را به جای کس دیگری جا بزنند را حذف می کنند اما اینکه اینستاگرام به شکل کاملا یک طرفه حساب شخصی که از نام واقعی خودش بهره گرفته را حذف کند، حرکتی بوده که اکنون انتقادات زیادی را برای این شبکه اجتماعی به ارمغان آورده. هرچند، ما صرفا یک سوی داستان را شنیده ایم؛ باید منتظر ماند و دید خود اینستاگرام در مورد این موضوع چه نظری داشته و چه توضیحی ارائه خواهد کرد.