محبوب ترین بازیکن های جام جهانی در اینستاگرام را یک امار ارقام ببینید.

 جدول تعداد فالوور های محبوب بازیکن‌های جام جهانی در اینستاگرام