رتبه بندی در واقع به این بستگی دارد که شما چه کسی را بیشتر از همه دنبال می کنید، در حقیقت این مساله به فعالیت شما و افرادی که به شما نزدیکترند بستگی دارد.

بسیاری از افراد فکر می کنند که بینندگان اینستاگرام به خاطر لایک های بیشتر دیده می شوند اما به گفته "جولیان گاتمن"، مدیر تولید اینستاگرام، این رتبه بندی در واقع به این بستگی دارد که شما چه کسی را بیشتر از همه دنبال می کنید، در حقیقت این مساله به فعالیت شما و افرادی که به شما نزدیکترند بستگی دارد. بنابراین رتبه بندی شما با استوری هایتان مشخص نمی شود.