Instagram- y shat taratsvats yev hzor tsragir e, vorn azat e ardzakvel amboghj ashkharhum: ạy̰n nrm ạfzạr brạy̰ ạnwạʿ sy̰stm hạy̰ mwbạy̰l mntsẖrh sẖdh ạst ḵh mạ brạy̰ ḵạrbrạn dr ạy̰n pst nskẖh ạndrwy̰d rạ ậmạdh ḵrdh ạy̰m.
 Instagram- y sots’ialakan ts’ants’ e, vortegh nra ogtvoghnery karogh yen kisel verjin patkernery yev tesanyut’ery: brnạmh ạndrwy̰dy̰ ạy̰n sẖbḵh 1,000,000,000 bạr nṣb sẖdh ḵh nsẖạn ạz mḥbwby̰t bạlạy̰ ạy̰n sẖbḵh w brnạmh ạndrwy̰dy̰ ận dạrd . twsṭ nrm ạfzạr Instagram my̰ twạny̰d ʿḵshạy̰ rwzmrh rạ bạ ạʿmạl fy̰ltrhạy̰ gwnạgwn bh ậtẖạry̰ hnry̰ tbdy̰l ḵrdh w my̰ạn dwstạn w ạʿḍạy̰ kẖạnwạdh bh ạsẖtrạḵ bgdẖạry̰d .hmcẖny̰n ạz ṭry̰q nrm ạfzạr Instagram qạdr kẖwạhy̰d bwd ʿḵshạ w lḥẓạty̰ rạ ḵh dwstạn dr ạy̰n sẖbḵh bh ạsẖtrạḵ gdẖạsẖth ạnd Tesek’:

دانلود اینستاگرام 2018دانلود اینستاگرامدانلود اینستاگرام

Ayl Nkaragrut’yun: Software Instagram- i aveli k’an 130 mln nerlts’umner ashkharhum tarber hart’aknerum: Users yen tsragrayin karogh yek’ katarel dzer lusankarnery sots’ialakan ts’ants’erum, inch’pisik’ yen Twitter- y, Facebook- i, Flickr yev Tumblr e kisel ayl arrandznahatkut’yunnery yev ays tsragrashary, miats’nel Vayry dnelu lusankarner yev tesanyut’er, voronk’ ts’uyts’ yen talis Vor vayrum yev vayrum unek’ dzer lusankarnery: Tsragiry, 10 gortsik’neri khmbagrman lusankarner yev tesanyut’er duk’ ajakts’um yen: Instagram tsragrayin apahovumy hasaneli e bolor Android 4.1 herrakhosneri vra: ạmrwz mạ y̰ḵy̰ ạz jdy̰dtry̰n wrzẖn hạy̰ ạy̰n nrm ạfzạr rạ dr ạkẖty̰ạrtạn qrạr dạdh ạy̰m ḵh ạmy̰dwạry̰m mwrd twjh hmh sẖmạ ḵạrbrạn mḥtrm sạy̰t qrạr bgy̰rd .
    * Ushadrut’yun *
    OGInsta+ rạ my̰ twạny̰d bdwn ḥdẖf brnạmh rsmy̰ Instagram y̰ạ brnạmh Instagram+ nṣb ḵny̰d w dr ḵnạr hm ạz hr dw brnạmh ạstfạdh ḵny̰d.
    Teghadrelu hamar anhrazhesht e herrats’nel pashtonakan havelvatsy Instagram e Instagram + dzez.

دانلود اینستاگرامدانلود اینستاگرام


Instagram tsragrayin arrandznahatkut’yunnery.

- Anhatakanats’rek’ filtrery minch’ev 100% anvchar
- Severrel tesaholovaky hianali kinematik azdets’ut’yunnerov
- Kisek’ nkarner yev tesanyut’er Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr yev ...
- Ugharkel yev stanal ynkerneri yev tsanot’neri koghmits’ havanut’yun yev meknabanut’yunner
- Ajakts’um e arrjevi yev hetevi tesakhts’iki herrakhosin
- 10 lusankarner yev tesanyut’er khmbagrel

Ogtagortsvum e bolor Android herrakhosnerum

OGInsta modded tarberaki arrandznahatkut’yunnery.

- Instagram tsragri het miazhamanak teghadrelu unakut’yun yev yerkrord hashivy miats’nelu hnaravorut’yun
- Instagram- um tesanyut’er yev lusankarner nerberrnelu unakut’yun
- Lusankarner yev tesanyut’er kiselu unakut’yun

Plus tarberaki Instagram- i arrandznahatkut’yunnery.

- Instagram ts’ants’its’ tesanyut’er yev lusankarner nerberrnelu unakut’yun
- Lusankarner yev tesanyut’er kiselu unakut’yun
- Unen Instagram- i bun tarberaki bolor hatkanishnery

Nor tarberaki p’vop’vokhut’yunner.

    Khndrek’ khndirner yev barelavel dimumneri katarumy


Tsragri mijavayr

دانلود اینستاگرامدانلود اینستاگرامدانلود اینستاگرام

Nerberrnek’ Insta- n
 Nerberrnek’ Instagram Plus tarberaky

Stats’ek’ ughghaki kapvats
Ch’ap’y `35.8 MB
Nkaragrut’yun: Instagram.71.0.0.0.18 Android Instagram- um