یک ویرایش‌گر حرفه‌ای، همیشه از تمامِ آپشن‌ها و گزینه‌ها و با تمام قدرت و تاثیر آن‌ها استفاده نمیکند، بلکه از تنظیماتِ مورد نظر، فقط در حدِ نیاز(نه در حد افراطی) استفاده میکند و روی تصویر اعمال میکند. در اینستاگرام هم دقیقا به همین صورت است؛ قرار نیست که برای داشتن کی عکس زیبا از تمام فیلتر‌ها و گزینه‌ها مثل میزان کنتراست (Contrast) و میزان اشباع(saturation) استفاده کنید و عکس خود را شبیه به یک عکس مصنوعی کنید. بلکه باید از فیلتر‌ها و تنظیماتی که وجود دارد، به اندازه‌ی نیاز و در حد معقول استفاده کنید.
در ابتدا که اینستاگرام به وجود آمد، فقط این امکان وجود داشت که از فیلتر‌های آن استفاده کنید، یا استفاده نکنید. ولی امروز خوشبختانه این قابلیت وجود دارد که علاوه بر انتخاب فیلتر‌ها، مشخص کنید که این فیلتر با چه قدرت و تاثیری روی عکس شما اعمال شود. اگر این گزینه را اعمال و تنظیم نکنید، فیلتری که انتخاب کرده‌اید با تمام قدرت و تاثیر، روی تصویر شما اثر میگذارد. امروز قصد داریم شرح دهیم که چگونه میتوانید میزان تاثیر فیلتر‌ها اینستاگرام را کم یا زیاد کنید.

چگونه شدت تاثیر فیلتر‌های اینستاگرام را کم و زیاد کنیم

How to reduce the impact of the Instagram filters

    وارد اینستاگرام شوید و عکس مورد نظر را باز کنید.
    گزینه Next را انتخاب کنید تا وارد صفحه‌ی اعمال فیلتر‌ها شوید.

How to reduce the impact of the Instagram filters

فیلتری که میخواهید روی عکس اعمال کنید را لمس کنید.
حالا کافیست دوباره روی همان فیلتر را لمس کنید. مشاهده میکنید که کی نوارِ لغزان و قابل حرکت نمایش داده میشود که از ۱ تا ۱۰۰ قابل تنظیم است. ۱۰۰ یعنی اینکه این فیلتر با تمام قدرت اعمال میشود و ۱ هم یعنی با کمترین قدرت.

چگونه شدت تاثیر فیلتر‌های اینستاگرام را کم و زیاد کنیم

مشاهده‌ی ما نشان داده که استفاده از فیلتر‌ها با قدرت حدود ۱۹-۲۰، باعث میشود که عکس و تصویر شما زیاد حالت مصنوعی به خود نگیرید، و همچنین فیلتر نیز زیبایی عکس شما را افزایش دهد. توصیه میشود از قرار دادن مقادیر افراطی و زیاد اجتناب کنید.

اموزش تعغیرات و کم و زیاد کردن شدت فیلتر‌های اینستاگرام

وقتی مقدار مورد نظر را اعمال کردید، گزینه Done را انتخاب کنید.

اموزش تعغیرات و کم و زیاد کردن شدت فیلتر‌های اینستاگرام

لازم به ذکر است که این مقداری که اعمال کردیم، فقط برای همان فیلتر بود و اگر یک فیلتر دیگر را انتخاب کنید، آن فیلتر با تمام قدرت و به صورت ۱۰۰% روی تصویر ما اعمال خواهد شد. اگر بخواهید میزان قدرت آن فیلتر را نیز کم کنید، باید به همین طریق اقدام کنید.