استوری بخشی از اینستاگرام است که فرصت و جایگاه خوبی را برای ارائه محتوا در اینستاگرام به کاربر میدهد. در اینستاگرام ها قصد داریم در مورد رتبه بندی که اینستاگرام به استوری میدهد صحبت کنیم.

استوری بخشی از اینستاگرام است که معمولا صفحه ها چندادن توجه خاصی به آن و الگوریتمی که برای رتبه بندی استوری ها وجود دارد، نمیکنند.
تا به حال هیچ مدرک مشخصی از اینکه اینستاگرام استوری ها را بر چه اساسی رتبه بندی میکند وجود ندارد. در گذشته اینستاگرام برای رده بندی استوری ها فاکتور خاصی را در نظر نمیگرفت و همه استوری ها بر اساس Timeliness یعنی بر اساس زمان انتشار رتبه بندی میشدند اما اخیرا رفتار  اینستاگرام  برای استوری تغییر کرده است و الگوریتم یا رفتار خاصی برای استوری ها قرار داده است.

Skip Rate

Skip Rate به معنای نرخ پرش. که در واقع  یکی از مهمترین فاکتورهای اینستاگرام برای رتبه بندی استوری ها است. اینستاگرام استوری را باتوجه به رفتار قبلی شما با استوری های شخص منتشر کننده استوری رده بندی میکند.
یعنی اگر شما استوری شخص خاصی را در گذشته اسکیپ میکردید یا از آن رد میشدید، استوری جدید او در رتبه های پایین تر به شما نمایش داده میشوند چرا که احتمالا استوری جدید او نیز برای شما جذاب نیست.

از قابلیت نظرسنجی که در استوری اینستاگرام تعبیه شده بهره برداری کنید

Engagement Rate

نرخ تعامل یکی دیگر از فاکتورهای رتبه بندی استوری ها در اینستاگرام است. تعامل در استوری مجموع ریپلای و تعداد استفاده کاربران از استیکر های استفاده شده در استوری است.
اگر دقت کرده باشید استیکر Ask me something اخیرا خیلی استفاده میشود. دلیل آن هم این است که کاربر با تعامل کرده با آن شخص خاص ترغیب میشود و این تعاملات باعث میشوند که نرخ تعامل آن استوری خاص افزایش پیدا کند.

آموزش حذف استوری دیگران در اینستاگرام

در نهایت این موضوع منجر میشود تا اینستاگرام ان استوری را در رتبه های بالاتری به سایر دنبال کنندگان نمایش دهد.
و در آخر اینکه بخاطر همین نرخ پرش است که صفحه هایی که بیش از حد استوری میگذارند معمولا استوری هایشان رتبه خوبی کسب نمیکنند.