هنگامی که کسی Follow را در نمایه اینستاگرام شما انتخاب می کند، آنها پیشنهاداتی از پروفایل های مشابهی که ممکن است بخواهند  آنها را دنبال کنند خواهند دید ، مانند دوستان متقابل یا سایر افرادی که ممکن است بدانند، مشاهده کنند.

اگر نمیخواهیداین پیشنهادها در نمایه شما ظاهر شوند، می توانید از آن استفاده کنید:

از یک رایانه رومیزی یا مرورگر تلفن خود وارد instagram.com شوید.
روی  پروفایل در بالا سمت راست ضربه بزنید یا کلیک کنید، سپس Edit Profile را انتخاب کنید.
در کنار Similar Account Suggestions «پیشنهادات حساب مشابه» کلیک کنید و سپس روی Submit با ارسال کلیک کنید.
به یاد داشته باشید مانی کهپیشنهادات حساب را در نمایه خود رد میکنید، به عنوان پیشنهاد در نمایه شخص دیگری نمایش داده نمیشود.

  1. حذف لیست پیشنهادی اینستاگرام Suggested instagram
  2. آموزش قرار دادن دوستان پیشنهادی در اینستاگرام Suggested instagram
  3. اموزش ساجست اینستاگرام Suggested instagram از سیر تا پیاز