اگر اینستاگرام سعی در بارگذاری یک عکس داشته باشد، می تواند به دلیل مشکلات حافظه گوشی شما باشد.

به عنوان مثال، اگر برنامه هایی در پس زمینه در حال اجرا باشند، می توانند حافظه زیادی استفاده کنند و اینستاگرام را از کار بیندازد. سعی کنید تلفن خود را خاموش و سپس روشن کنید تا مجددا حافظه بازنشانی شود.
اگر با مشکلی مواجه شده اید، درباره آنچه می توانید انجام دهید بیشتر بدانید.
اگر اینستاگرام پس از راه اندازی مجدد گوشی هنوز خراب است، می توانید این مشکل را به ما گزارش کنید. در ارائه جزئیات مطمئن شوید که تا حد امکان ، از جمله تلفن شما، نسخه سیستم عامل، نسخه اینستاگرام و زمانی که سقوط اغلب رخ می دهد.