برخی از تلفن های Android مانند HTC EVO 4G و HC Panache مشکلات ارتباطی با فیس بوک دارند. به یاد داشته باشید که فرایند ورود به فیس بوک از طریق اینستاگرام توسط فیس بوک کنترل می شود.
اگر برای اشتراک گذاری پست های اینستاگرام خود با ورود به فیس بوک مشکل دارید، ممکن است فیس بوک دارای مشکل موقتی باشد. سعی کنید بعد از چند ساعت دوباره وارد سیستم شوید. در مورد دیگر مراحل اولی که می توانید در مورد یک مسئله انجام دهید بیشتر بدانید.

برای مسائل مربوط به ارتباط مداوم، سعی کنید:

حذف هر دو برنامه اینستاگرام و فیس بوک
حذف مجوز اینستاگرام از تنظیمات حریم خصوصی فیس بوک خود
دانلود یا بارگیری دوباره هر دو برنامه و تلاش برای اتصال به فیس بوک از طریق اینستاگرام