ما از این مسئله که در آن برخی افراد پیغام خطای “Device incompatible” را در فروشگاه Google Play در هنگام دانلود اینستاگرام دریافت می کنند، آگاه هستیم.حتی اگر اینستاگرام از تلفن آنها پشتیبانی کند، گوگل در حال حاضر در مورد این مسئله در Google Play Store تحقیق می کند.
به عنوان یک راه حل موقت، گوگل پیشنهاد می کند داده های فروشگاه Google Play را از تلفن خود پاک کنید و سپس سعی کنید اینستاگرام را نصب کنید. برای انجام این کار، به Settings تنظیمات>  Application Manager مدیریت برنامه> All همه> Google Play Store> پاک کردن داده  Clear data بروید.