فقط در مورد برخی از شخصیت های عمومی، افراد مشهور و علامت های تجاری، نشان تایید در اینستاگرام دارند.

همه صفحات فیس بوک دارای نشانهای تأیید شده در حسابهای اینستاگرام خود نشانهای تایید شده ندارند. در حال حاضر، تنها حسابهای اینستاگرام که دارای احتمال جعلی بودن هویت در آنها بالا است، نشانهای تأیید دارند.
اگر نشان تأیید شده در اینستاگرام را نداشته باشید، میتوانید از نمایه فیس بوک رسمی خود به نمایه اینستاگرام خود پیوند یا لینک دهید، تا به مردم این امکان را بدهد تا بدانند که شما معتبر هستید.