با استفاده از این برنامه ها شما میتونید به طور همزمان سه برنامه لاین داشته باشید و با هر سه لاین یک حساب جدا داشته باشید و از هر کدا استفاده کنید برای دانلود برنامه ها به ادامه مطلب مراجعه کنید

با استفاده از این برنامه ها شما میتونید به طور همزمان سه برنامه لاین داشته باشید و با هر سه لاین یک حساب جدا داشته باشید و از هر کدا استفاده کنید برای دانلود برنامه ها به ادامه مطلب مراجعه کنید

نصب همزمان سه برنامه لاین در یک گوشی LINE دانلود و آموزش

دانلود لاین اول ( نسخه ی اصلی )

دانلود لاین دوم ( نسخه ی قرمز )

دانلود لاین سوم (نسخه ی آبی )

نصب همزمان سه برنامه لاین در یک گوشی LINE دانلود و آموزش