برنامه ی معروف اشتراک عکس اینستاگرام هم با موبایل و هم با کامپیوتر قابل استفاده می باشد.اینستاگرام هر چند ماهی قالب خود در نسخه ی کامپیوتر را مثل نسخه های سیستم عامل های موبایل آپدیت می کند.
ولی این آپدیت خیلی کند تر از موبایل صورت میگیرد.
ما در این مرجع در پست های آینده در بروزرسانی و آپدیت برنامه اینستاگرام مطلع می کنیم .
و به زودی برنامه ی اینستاگرام را برای تمامی سیستم عامل های موبایل و کامپیوتر با جدید ترین نسخه ها همراه با برنامه های کاربری و بروزرسانی قرار خواهیم داد.
1. اینستاگرام در مرورگر کروم گوگل

برای دانلود اینستاگرام برای کامپیوتر کلیک کنید

***