اگر در اینستاگرام و در زیر پست های خود کامنت و یا کامنت هایی دریافت کردید که به هر دلیل می خواستید آن را حذف کنید و یا کامنتی را رپست های خود ارسال کرده باشید  و بخواهید آن را حذف کنید و مراحل انجام آن را ندانید می توانید اکنون با ما در این آموزش همراه شوید تا مراحل کوتاه آن را طی کنید. همچنین در صورتی که تمایل دارید کلا ارسال کامنت در پست را غییر فعال کنید متوانید از آموزش این صفحه استفاده کنید که میتوانید ارسال کامنت را غیر فعال کنید

در مرحله ی اول پس از باز کردن اینستاگرام و پست دلخواه خود باید به سراغ کامنت های دریافتی در زیر آن بروید.

حذف کامنت اینستاگرام نسخه ی جدید

پس از بازکردن کانت ها باید بر روی کامن مورد نطر چند ثانیه مکس نماید تا به حالت انتخاب یعنی آبی رنگ تبدیل گردد.

پس از آن باید از بالای صفحه سمت راست گزینه ی Delete (حذف) را که به شکل آیکن سطل می باشد را انتخاب نمایید.

حذف کامنت اینستاگرام نسخه ی جدید

حذف کامنت اینستاگرام نسخه ی جدید

اکنون مشاهده خواهید کرد که کامنت مورد نظر به راحتی حذف گردیده است.

***