یک فعال فضای مجازی در توییتر درباره درآمد نجومی از اینستاگرام، نوشت:

 درآمد نجومی از اینستاگرام (عکس)

بخوانید : فیلم آموزشی کسب درآمد از اینستاگرام

بخوانید : مقاله ی آموزشی کسب درآمد از اینستاگرام