اگر شما مشکل شخصی در اینستاگرام دارید میتوانید آن را به صورت آموزشی که سایت اینستاگرام ها بر اساس قوانین اینستاگرام وضع کرده انجام دهید.

داستان شخصی شما را می بینید و فکر می کنید که در تضاد دستورالعمل های انجمن اینستاگرام عمل می کند، می توانید آن را گزارش دهید:
داستان را باز کنید.
روی چگونه می توانم داستان شخصی را در اینستاگرام گزارش کنم؟ در پایین سمت راست عکس یا فیلم که مایلید گزارش دهید ضربه بزنید.
روی Report گزارش ضربه بزنید و سپس دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

  1. علت و راه حل رفع ریپورت اینستاگرام برای خارج شدن از بلاک
  2. آموزش ریپورت کردن در اینستاگرام
  3. رفع ریپورت اینستاگرام
  4. برنامه آنفالو کردن در اینستاگرام بدون بلاک و ریپورت شدن
  5. برنامه رفع ریپورت تلگرام و اینستاگرام