یکی از نکات مهمی که باید در شبکه ی اجتماعی اینستاگرام بدان توجه داشت بحث زمان بندی انتشار محتوا است. مسئله زمان بندی جز مسائلی است که اگر درست رعایت شود تاثیر خوبی را روی نرخ تعامل خواهد گذاشت.

امروز نیز با آموزش دیگر از مجموعه آموزش های اینستاگرام قصد داریم تا در مورد نکاتی برای بهبود زمانبندی پست هادر اینستاگرام صحبت کنیم.
از بارزترین نکاتی که باید در شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام به آن توجه کرد بحث زمان بندی انتشار محتوا است.
اصلی ترین تاثیری که زمان بندی در اینستاگرام برای صفحات دارد این است که بر اساس الگوریتم رتبه بندی پست ها در اینستاگرام ، اینستاگرام نرخ تعامل پست شما را نسبت به پست های قبلی که در روز و ساعت مشابه منتشر کرده اید مقایسه میکند و در صورتی که نرخ تعامل پست شما نسبت به اون پست نرخ تعامل خوبی داشته باشد پست شما در صفحه هوم اینستاگرام دنبال کنندگانتان رتبه خوبی دریافت میکند. حال اگر شما در روز و ساعت مشابه پستی را منتشر نکرده باشید اینستاگرام مجبور میشود نرخ تعامل پست جدیدتان را با یکی از پست هایی که در زمان دیگری منتشر کرده اید مقایسه کند که در اینصورت احتمال اینکه پست شما رتبه خوبی دریافت نکند بالا است پس درواقع بهتر است که برای پست ها زمان بندی منظمی داشته باشید.

بخوانید : آموزش تصویری ارسال پست زمان دار در اینستاگرام

زمانبندی پست های اینستاگرام

اگر بخواهیم پرترافیک ترین ساعات اینستاگرام در ایران را بررسی کنیم حدود ساعات های 16، 21، 23 پر ترافیک ترین ساعات هستند.
مقاله ی بهترین زمان برای انتشار پست در اینستاگرام را از دست ندهید.
اما نکته ای که باید مورد اهمیت قرار داد این است که ساعات انتشار پست ها باید براساس روز و طیف مخاطبین صفحه و رویدادها و مناسبت ها تنظیم شود. به طور مثال روز های تعطیل در ایران روز های کم ترافیکی در اینستاگرام هستند و در انتخاب زمان مناسب برای انتشار پست باید به همه این فاکتور ها دقت کنید و زمانی را برای انتشار پست ها انتخاب کنید که هر سه فاکتور در تعادل باشند.

فیسبوک

اینستاگرام ابزاری برای صفحه های تجاری (Business) قرار داده است که از طریق آن میتوان متوسط پرترافیک ترین ساعات و روز های صفحه خود را در هفته ببینید و با کمک آن زمان های مناسب انتشار پست های را انتخاب کنید.

مقاله های زیر را از دست ندهید:

روزانه چند پست در اینستاگرام قرار دهیم

بهترین ساعت برای تبلیغ در اینستاگرام